Англо-український тлумачний словник економічної лексики
LIABILITY , LIABILITIES
1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)

acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's ~ відповідальність перевізника; contingent ~ умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate ~ зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred ~ відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax ~ відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit ~ зобов'язання за депозитом; direct ~ безумовне зобов'язання; double ~ подвійне зобов'язання; employer's ~ відповідальність працедавця

~ account рахунок пасиву; ~ category категорія зобов'язання; ~ certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; ~ clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; ~ commitment боргове зобов'язання; ~ exemption звільнення від відповідальності; ~ for compensation відповідальність за компенсацію; ~ for damages відповідальність за збитки; ~ for debts боргова відповідальність; ~ for loss відповідальність за збиток; ~ for negligence відповідальність за недбалість; ~ies for settlements обов'язок за розрахунком; ~ indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; ~ infringement порушення відповідальності; ~ insurance страхування громадянської відповідальності

liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: LIABILITY , LIABILITIES


матиме такий вигляд: Що таке LIABILITY , LIABILITIES