Англо-український тлумачний словник економічної лексики
LEDGER
бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку
книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-небудь підприємства; ♦ згідно з рахунками бухгалтерського реєстру готуються балансові звіти (balance sheet) і звіти про прибутки і збитки (profit and loss statement); серед видів бухгалтерського реєстру: загальний реєстр (general ledger), в якому містяться усі фінансові звіти підприємства (entity); допоміжний реєстр (subsidiary ledger), в якому містяться споріднені рахунки, напр. рахунки клієнтів, що зводяться до рахунків дебіторської заборгованості (accounts receivable); приватний реєстр (private ledger), де містяться конфіденційні рахунки, напр. пільги керівників

acceptance liability ~ книга зобов'язань за акцептами; accounts payable ~ книга рахунків, які підлягають оплаті • книга закупівель; bank ~ банківська головна книга; Boston ~ головна книга паралельного обліку • бостонська книга; collection ~ книга інкасо; control ~ бухгалтерська книга контрольних рахунків • загальна бухгалтерська книга; cost ~ журнал витрат; coupon ~ книга купонів; creditor's ~ книга кредиторів; customer ~ клієнтська книга; debt ~ книга боргових вимог; debtor's ~ книга дебіторів; deposit ~ книга депозитів; discount ~ книга дисконтованих векселів; expenses ~ книга накладних видатків; factory ~ заводська бухгалтерська книга • допоміжна книга

~ account рахунок в головній книзі; ~ account form бланк рахунка в головній книзі; ~ card карточка бухгалтерського обліку; ~-type journal журнал бухгалтерського обліку; to balance the ~s збалансовувати/збалансувати бухгалтерські книги; to enter an item into the ~ вносити/внести запис в головну книгу
пр. «accounting records»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: LEDGER


матиме такий вигляд: Що таке LEDGER