Англо-український тлумачний словник економічної лексики
GROUP
(2. Gp)
1. n ком., марк. група; угруповання; клас; організація; колектив; a груповий; колективний; 2. ком., юр. група; концерн; об'єднання компаній; організація
1. об'єднана за певними ознаками і властивостями сукупність предметів, осіб тощо; 2. група акціонерних товариств, зокрема холдингова компанія (holding company) разом з дочірніми компаніями (subsidiary)

ad hoc ~ спеціальна група; administration ~ адміністративна група; advisory ~ консультативна група • група консультантів; age ~ вікова група; allied trade споріднена торговельна група; business ~ група підприємців; business contact ~ група ділових зв'язків; buyers' ~ група покупців; campaign ~ група, яка організує кампанію; citizen's action ~ діюча громадська група; commodity ~ група товарів • товарна група; community ~ громадська група • група місцевої громадськості; comparable ~ порівняльна група • схожа група • подібна група; competing ~ конкуруюча група; consumer ~ група споживачів; consumer boycott ~ група споживачів, які беруть участь у бойкоті; [

~ annual report річний звіт об'єднання; ~ assurance scheme система колективного страхування; ~ balance sheet балансовий звіт групи компаній; ~ case study груповий аналіз конкретних ситуацій • груповий розгляд конкретних проблем; ~ company концерн • змішана компанія • спільна компанія; ~ deficit груповий дефіцит • дефіцит бюджету групи компаній; ~ discount ставка обліку групи компаній; ~ dynamics групова динаміка; ~ earnings доходи групи компаній; ~ equity капітал групи компаній; ~ financial statement фінансовий звіт групи компаній; ~ health insurance колективне медичне страхування; ~ information інформація про стан концерну; ~ insurance колективне страхування; ~ leader лідер у

group² :: group of companies
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: GROUP


матиме такий вигляд: Що таке GROUP