Англо-український тлумачний словник економічної лексики
GOODS
n ком. товар, товари; виріб, вироби; річ; благо, блага; a товарний
продукти чи послуги, спрямовані на задоволення тих чи ін. потреб суспільства, які можна купити або продати

acceptable ~ прийнятний товар; advertised ~ рекламований товар; agricultural ~ сільськогосподарські товари; assorted ~ підібрані товари • сортовані товари; auction ~ аукціонний товар; barter ~ бартерний товар; basic ~ основні товари; branded ~ марочні вироби • марочні товари; brown ~s: аудіо- та відео-товари; bulk ~ гуртовий товар; canned ~ консервовані товари; capital goods; choice ~ добірний товар; competing ~ конкуруючі товари; competitive ~ конкурентні товари; competitively priced ~ конкурентні товари; complementary ~ доповнюванні товари; consignment ~ консигнаційний товар; consumer goods; contingent ~ випадковий товар • не передба

cost of ~ sold собівартість реалізованих товарів; exchange of ~ товарообмін; ~ and services товари і послуги; ~ en route товари в дорозі; ~ for immediate delivery товар з негайною здачею; ~ from stock товар зі складу; ~ held in trust зберігати товар за дорученням; ~ in process незавершене виробництво • товар в процесі виробництва; ~ in stock товарні запаси; ~ in transit товари в дорозі • відвантажений товар; ~ of equal value рівноцінні товари; ~ on approval товар для схвалення; ~ on consignment товари на консигнацію; ~ on hand наявний товар; ~ short delivered нестача товару при доставці • недопостачання; ~ train товарний поїзд • вантажний поїзд;
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: GOODS


матиме такий вигляд: Що таке GOODS