Англо-український тлумачний словник економічної лексики
FEE
1. ком. плата; платіж; винагорода; оплата; внесок; плата за послуги; комісія; гонорар; 2. фін. збір
1. фінансова операція, що завершує виконання робіт чи послуг; 2. обов'язковий платіж юридичної або фізичної особи, сплата якого є однією з умов здійснення уповноваженими органами та посадовими особами юридично значущих дій в інтересах платника; до таких дій належать надання певних прав, видавання дозволів (ліцензій) тощо

administration ~ адміністративна оплата; administrative ~ адміністративна оплата; admission ~ вступний внесок • вхідна плата; affiliation ~ внесок при вступі до організації; agency ~ агентська винагорода; agent's ~ винагорода агента; annual ~ річний внесок; application ~ реєстраційна оплата; appraisal ~ комісія за оцінку • плата за оцінку нерухомості (при заставі); arbitration ~ арбітражна оплата • арбітражний внесок; arbitrator's ~ гонорар арбітра; auction ~ аукційна оплата; award ~ преміальні; booking ~ реєстраційна оплата; brokerage ~ брокерська комісія • куртаж • комісійна винагорода брокеру; broker's ~ брокерська комісія • куртаж • комісійна винагород

at a nominal ~ за номінальну оплату; ~s and royalties дохід від продажу патентів • дохід від продажу ліцензій • дохід від продажу технічного досвіду; ~s and salaries винагорода і платня; ~ change зміна розміру плати; ~s for arbitration services арбітражні витрати; ~s for consultation винагорода за консультацію; ~ for legal opinion гонорар за правову оцінку; ~ for a patent плата за патент; ~ for service плата за послуги; ~ for a trademark податок за торговельний знак; ~ per article ліцензійний платіж за одиницю виробу; ~ system система винагород; for a ~ за винагороду • за плату; to apportion ~s пропорційно розподіляти/розподілити грошові оплати; to ask for a ~ запитувати/запит
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: FEE


матиме такий вигляд: Що таке FEE