Англо-український тлумачний словник економічної лексики
EFFICIENCY
1. ком. коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт використання; 2. вир. продуктивність; ефективність; 3. кадр. виконання норм виробітку
1. показник, що встановлює відношення кількості використаної робочої сили, матеріалу тощо до обсягу виробництва; ♦ під показником ефективності розуміють здатність підприємства, організації і т. д. найефективніше використовувати свої ресурси (resources), щоб одержати максимальний дохід (return); до показників ефективності (efficiency ratios) належать, напр.: середній період сплати дебіторської заборгованості (average collection period); оборотність запасів (inventory turnover); коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (debtors turnover ratio); 2. виробництво продукції (output) з найменшими витратами (cost); 3. здатність менеджменту (management²), робітників (employee) та іншого персоналу (personnel) виконати задовільну норму виробітку

allocative ~ ефективність розподілу ресурсів; average ~ середня продуктивність • середній коефіцієнт корисної дії; commercial ~ промисловий коефіцієнт корисної дії; consumption ~ ефективність споживання; cost ~ ефективність витрат; dynamic ~ динамічна ефективність; economic ~ економічна ефективність; energy ~ ефективність використання енергії; enterprise ~ ефективність підприємства; exact ~ точне значення коефіцієнта корисної дії; fuel ~ ефективність використання пального; high ~ високий коефіцієнт корисної дії • висока продуктивність; increased ~ підвищена продуктивність; industrial ~ економічна ефективність промислового виробництва • промисловий коефіцієнт корисної дії; intertempora

~ in consumption ефективність у споживанні; ~ in distribution ефективність у розподілі; ~ in production ефективність у виробництві; ~ of investments ефективність капіталовкладення; ~ of labour продуктивність робочої сили; ~ of payments ефективність здійснення платежів; ~ of production ефективність виробництва; marginal ~ of capital гранична ефективність капіталу; marginal ~ of investment гранична ефективність капіталовкладення; to improve ~ поліпшувати/ поліпшити продуктивність • поліпшувати/поліпшити ефективність; to increase ~ збільшувати/збільшити продуктивність • збільшувати/збільшити ефективність; to obtain maximum ~ досягати/досягнути максимальної продуктивності; to raise ~ підвищувати/підвищити продуктивність;

efficiency¹ :: efficiency ratios; efficiency¹ ‡ efficiency ratios (384)
пор. «effectiveness»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: EFFICIENCY


матиме такий вигляд: Що таке EFFICIENCY