Англо-український тлумачний словник економічної лексики
ECONOMY
ек. 1. економіка; народне господарство; господарство; 2. економія; ощадливість; ощадність; економність
1. сфера суспільних відносин виробництва, обміну і споживання результатів людської діяльності, а також їхнього ефективного використання; 2. ощадливе використання і витрачання грошей, ресурсів (resources), робочої сили тощо організацією, підприємством, суспільством, країною і т. д.

accounting ~ розрахункова економія; advanced ~ розвинена економіка; agricultural ~ економіка сільського господарства; balanced ~ збалансована економіка; barter ~ бартерна економіка • економіка обмінної торгівлі; black ~ тіньова економіка; business ~ підприємницька економіка; capitalist ~ капіталістична економіка; cash ~ грошове господарство; centralized ~ централізована економіка; centrally planned ~ централізовано планована економіка; closed ~ закрита економіка • ізольована економіка; command ~ командна економіка; commercial ~ підприємницька економіка; commodity ~ товарна економіка; commodity-driven ~ економіка, яка концентрується на виробленні товарів на

economies in constant capital економія на постійному капіталі; economies in labour економія на праці; economies in the means of production економія на засобах виробництва; ~ in transition економіка перехідного періоду; ~ of abundance бездефіцитна економіка; economies of division of labour економія ресурсів внаслідок спеціалізації; economies of fuel економія палива; ~ of high wages економія з високою заробітною платою; economies of juxtaposition фактори економії, пов'язані із місцезнаходженням; economies of scale; economies of specialization фактори економії, зумовлені спеціалізацією; to improve the ~ поліпшувати/поліпшити економіку; to promote the regional ~ сприяти/посприяти розвиткові економіки окремих місцевостей; to regen
═════════◇═════════
економія < давньогр. οικονομια — ведення домашнього господарства (СІС 236); приклад з 1627 р. див.: Памва Беринда. Лексиконь славеноросскій и ймень тлькованіє: «Икономіа — ел. Господарство, зри строєніє и смотреніє» а також «Смотрѣніє, вочеловѣченіє Господнє, икономія, діспенсаціо, лат. ряженьє Божеє всѣм свѣтом» (ЕС-СУМ 2 : 9)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ECONOMY


матиме такий вигляд: Що таке ECONOMY