Англо-український тлумачний словник економічної лексики
CURRENT ASSETS
фін., бухг. поточні активи; оборотні активи; оборотні кошти; оборотні засоби; легкореалізовувані активи; ліквідні активи
активи (asset¹), що будуть використані, перетворені в готівку чи списані на видаток підприємством протягом року; ♦ до поточних активів відносять готівкові грошові запаси, дебіторську заборгованість (accounts receivable), запаси готової продукції, виробничі запаси сировини, матеріалів, палива, інвентар (inventory²) тощо

to manage ~ керувати поточними активами

current assets ‡ A. assets¹ (383); current assets ‡ B. assets¹ (383)
пор. «current liabilities»
▹▹ «non-current assets»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: CURRENT ASSETS


матиме такий вигляд: Що таке CURRENT ASSETS