Англо-український тлумачний словник економічної лексики
CREDIT
(Cr; cr)
n 1. ком. кредит; борг; кредитування; 2. бухг., рах. кредит; права сторона рахунка; a кредитовий; кредитний; v кредитувати
1. позичка, яка надається окремій особі або підприємству у власність (це — товари, послуги або гроші); ♦ покупці (purchaser), які користуються таким кредитом, одержують його переважно на умовах повернення вартості в певний строк і з виплатою відсотка (interest); 2. сума, яка записана на правій стороні рахунка (account²) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ♦ якщо кредит знаходиться на активному рахунку, то це свідчить про зменшення грошових коштів, а на пасивному — про збільшення заборгованості

acceptance ~ акцептний кредит; accomodation ~ кредит для покриття тимчасових потреб у коштах; agricultural ~ сільськогосподарський кредит; anticipatory ~ акредитив для оплати невідвантажених товарів; averaged rate ~ кредит за усередненою ставкою; back-to-back ~ компенсаційний кредит • компенсаційний акредитив; bank ~ банківський кредит; blank ~ бланковий кредит • кредит без забезпечення; blocked ~ заморожений кредит • блокований кредит; book ~ комерційний кредит у формі відкритого рахунка; bridging ~ кредит на тимчасові потреби; buyer ~ кредит покупця; capital market ~ кредит, одержаний на ринку довгострокового капіталу; cash ~ готівковий кредит • кредит готівкою • овердрафт; clean ~[

against ~ на рахунок кредиту; ~ abuse зловживання кредитом; ~ account рахунок з кредитним сальдо • рахунок пасиву балансу; ~ activities кредитування; ~ advice кредитове авізо; ~ against goods підтоварний кредит; ~ against securities кредит під цінні папери; ~ against shipped goods кредит під відвантажені товари; ~ against tax податкова пільга • податкова знижка; ~ agency бюро інформації про кредит; ~ agreement угода про кредитування; ~ application заява про надання кредиту; ~ approval згода видати кредит; ~ at a reduced rate of interest кредит за зниженою відсотковою ставкою; ~ at the bank кредит у банку; ~ balance кредитовий баланс • кредитний баланс • не

credit² : debit²
═════════◇═════════
кредит < італ. credito — віра, довір'я; кредит, борг, через посередництво нім. Kredit або фр. crédit < лат. crēditum — позичка, борг < credo — вірю, довіряю; засвідчено в писемних пам'ятках XVIII ст. (ЕСУМ 3:81; ІУМ : 463); борг — засвідчено в писемних пам'ятках XVI-XVII ст. у значенні «кредит»: «За тій гроши да еще и на боргъ у Марка Кулябченка носаток пят горѣлки купили» (ІУМ : 463)
пр. «debit»²
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: CREDIT


матиме такий вигляд: Що таке CREDIT