Англо-український тлумачний словник економічної лексики
CONTRACT
n юр. контракт; угода; договір; a договірний; контрактний
письмовий або усний договір, який визначає взаємні зобов'язання і права сторін згідно з нормами чинного законодавства; ♦ виділяють такі види контрактів, як, напр., двосторонній контракт (bilateral contract), за яким визначаються взаємні зобов'язання сторін; односторонній контракт (unilateral contract), за яким одна сторона обіцяє щось зробити на користь іншої сторони; усний контракт (oral contract), за яким сторони усно домовляються про умови; відкритий контракт (open contract), за яким не визначаються додаткові умови, а сторони співпрацюють у юридичному просторі чинних законів

AAAA spot ~ типовий контракт на «точкову» рекламу; absolute ~ безумовний договір; acceptable ~ прийнятний контракт; accessory ~ допоміжний договір • договір, який випливає з основного договору; advertising ~ рекламний контракт; agency ~ агентська угода • договір доручення; aleatory ~ алеаторний договір • договір застави; associate ~ паралельний договір; basic ~ основний контракт; bilateral ~ двосторонній контракт; blanket ~ акордний контракт; brokerage ~ маклерський договір • договір представництва • агентський договір; broker's ~ агентський договір; buy-out ~ договір про викуп; cash ~ контракт на реальний товар • звичайний контракт; chartering ~ договір ф

according to the ~ згідно з умовами контракту; ambiguity in ~ двозначність у контракті; as per ~ згідно з контрактом; ~ between part owners контракт між співвласниками; ~ bond контрактна гарантія; ~ by deed угода, затверджена печаткою • контракт, зумовлений дією; ~ costing калькуляція вартості контракту; ~ date строк, застережений контрактом; ~ documents документи контракту; ~ for carriage контракт на перевезення; ~ for construction договір на будівництво; ~ for delivery договір на постачання; ~ for lease of property угода про винаймання майна; ~ form бланк контракту; ~ guarantee гарантія контракту; ~ in restraint of trade договір про обмеження конкуренції
═════════◇═════════
контракт < нім. Kontrakt < лат. contractus — стягання; здійснення; угода; договір; контракт (ЕСУМ 2 : 557)
▹▹ «agreement»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: CONTRACT


матиме такий вигляд: Що таке CONTRACT