Англо-український тлумачний словник економічної лексики
CONSUMPTION
n ек. споживання; використання; витрата; ужиток; a споживний; споживчий
витрачання та використання кінцевих товарів (goods) і послуг (service¹) протягом певного періоду часу для задоволення будь-яких потреб

aggregate ~ сукупне споживання; annual ~ річне споживання; capital ~ амортизація основного капіталу; collective ~ суспільне споживання • колективне споживання • суспільне використання • колективне використання; contingent ~ plan умовний план споживання; current ~ поточне споживання; daily ~ побутове споживання • щоденне споживання; domestic ~ внутрішнє споживання • споживання всередині країни; energy ~ енерговитрати • споживання енергії; expected ~ передбачуване споживання; final ~ кінцеве споживання; fuel ~ споживання пального; government ~ державне споживання; home ~ внутрішнє споживання; household ~ особисте споживання • споживання домогосподарства; individual

~ bundle споживчий набір; ~ by weight споживання за ваговим виміром; ~ efficiency ефективність у споживанні; ~ expansion зростання споживання; ~ financed on credit споживання, фінансоване в кредит; ~ function функція споживання; ~ in agriculture споживання в сільському господарстві; ~ in bulk масове споживання; ~ in industry споживання в промисловості; ~ in kind споживання в натурі; ~ needs споживчі потреби; ~ of goods споживання благ; ~ of labour power споживання робочої сили • витрата робочої сили; ~ of materials витрати матеріалів • споживання матеріалів; ~ on the spot споживання на місці; ~ plan план споживання • програма споживання • графік споживання
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: CONSUMPTION


матиме такий вигляд: Що таке CONSUMPTION