Англо-український тлумачний словник економічної лексики
BALANCE SHEET
(B/S)
бухг. балансовий звіт; баланс; звітний баланс рахунків; бухгалтерський баланс
вид фінансової звітності (financial statements), що містить інформацію про активи (assets¹), пасиви (liabilities²) і власний капітал (shareholders' equity) підприємства (entity), яка свідчить про його дійсний фінансовий стан на певну дату; ♦ рахунки балансового звіту класифікуються за категорією активів, включаючи поточні активи (current assets), інвестиції (investments³), необоротні активи (non-current assets) тощо, та за категорією пасивів, включаючи короткострокові зобов'язання (current liabilities), довгострокові зобов'язання (non-current liabilities), тощо

company ~ балансовий звіт компанії; consolidated ~ зведений балансовий звіт • консолідований балансовий звіт; group ~ груповий балансовий звіт; monthly ~ місячний балансовий звіт; yearly ~ річний балансовий звіт

~ account стаття бухгалтерського балансу; ~ amount підсумкова сума балансового звіту; ~ analysis аналіз балансового звіту; ~ audit ревізія балансового звіту; ~ continuity безперервність балансового звіту; ~ contraction скорочений баланс; ~ date дата надання балансового звіту • термін надання фінансового звіту; ~ deficit дефіцит балансу; balance sheet equation; ~ expansion розширений балансовий звіт; ~ figures дані балансового звіту; ~ formats форми балансу компанії • форми балансу підприємства; ~ for winding up purposes балансовий звіт для ліквідації компанії; balance sheet identity; ~ in account form балансовий звіт у формі рахунка; ~ in narrative form балансовий звіт у формі викладу фактів; [

balance sheet:: statement of financial position :: statement of assets and liabilities; balance sheet ‡ financial statements (385)
▹▹ «accounting equation»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: BALANCE SHEET


матиме такий вигляд: Що таке BALANCE SHEET