Англо-український тлумачний словник економічної лексики
ACCOUNT
(A/C; ace; acct; a/c)
1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець
1. вид документа за виконану послугу (service¹), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction¹), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису — дебет (debit²) і кредит (credit); ♦ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов'язаних з витратами (expenses¹) і надходженнями (revenue²); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов'язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов'язані з активами (asset¹); 3. окрема особа, організація

absorption ~ вбираючий рахунок; accumulation ~ накопичувальний рахунок; active ~ активний депозитний рахунок; adjunct ~ вбираючий рахунок; adjustment ~s регулятивний рахунок резерву на амортизацію; advance ~ рахунок позик; aggregate ~s зведені рахунки; all-plant expense ~ реєстр загальнофабричних накладних витрат; annual ~ річний рахунок; appropriation ~ асигнаційний рахунок; assets ~ рахунок активів; automatic transfer ~ рахунок з автоматичним переказом коштів; bad debt ~ рахунок безнадійних боргів; balance sheet ~ стаття бухгалтерського балансу; bank ~ банківський рахунок; bank giro ~ банківський рахунок в системі жирорахунків; bills ~
~s analysis аналіз статей балансу; ~ balance сальдо рахунку • залишок на рахунку; ~ book журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга; ~ card план рахунків; ~ category категорія рахунка; ~ conflict конфлікт між рекламодавцями; ~ current (A/C) контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок; ~ day розрахунковий день; ~s department відділ розрахунків • відділ фінансових звітів; ~ detail докладні дані про банківський рахунок; ~ entry бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності; ~ executive керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями; ~ for current operations рахунок поточних операцій; ~ form

account³:: client²; account² ‡ accounts (382); account² — конто (зах. укр., діас, діал.)
═════════◇═════════
рахунок — термін рахунокъ (пор. порахунокъ, рахованье, рахуба), утворений із засвідчуваного з XIV ст. дієслова раховати, < нім. rechnen — лічити, рахувати; запозичення через посередництво польс. (ІУМ : 464); конто < італ. conto — рахунок, розрахунок, звіт < лат. contare — лічити, рахувати, обчислювати; за посередництвом польс. (ЕСУМ 2 : 556-557)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ACCOUNT


матиме такий вигляд: Що таке ACCOUNT