Англо-український тлумачний словник економічної лексики
ACCOUNTING RECORDS
бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку
документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облікової документації можна зарахувати: різні журнали (journal), напр. журнал грошових надходжень (cash receipt journal), журнал закупівлі (purchases journal), журнал обліку витрат матеріалів (stores requisition journal); бухгалтерський реєстр (ledger), напр. загальний реєстр (general ledger), допоміжний реєстр (subsidiary ledger); та документи, що підтверджують вищезгадані записи, включаючи первинні документи (source documents), напр. рахунки-фактури (invoice), чеки (cheque), переказні векселі (bill of exchange), пояснювальні документи та ін.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ACCOUNTING RECORDS


матиме такий вигляд: Що таке ACCOUNTING RECORDS